Χρώμα Τροχός

Περιστρέψτε τον τροχό χρωμάτων για να επιλέξετε τις αποχρώσεις σας και να βελτιώσετε το χρωματικό σας παιχνίδι