Chính sách bảo mật cho WheelSpinnerX.com

Tại WheelSpinnerX.com, chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này phác thảo các loại thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Bằng cách sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách này.

 1. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau:

 • Thông tin cá nhân: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân như tên và địa chỉ email khi bạn đăng ký dịch vụ của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi qua trang web của chúng tôi.
 • Thông tin sử dụng: Chúng tôi thu thập thông tin sử dụng như địa chỉ IP, loại trình duyệt và hệ điều hành.
 • Cookie: Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin về sở thích của bạn và để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.
 1. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
 • Để liên lạc với bạn về các dịch vụ của chúng tôi.
 • Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.
 • Để cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi.
 • Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.
 1. Bánh quy

Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin về sở thích của bạn và để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Bạn có thể chọn tắt cookie trong cài đặt trình duyệt của mình, nhưng xin lưu ý rằng một số tính năng trên trang web của chúng tôi có thể không hoạt động bình thường.

 1. Quảng cáo

Chúng tôi sử dụng Google Ads và Freestar Ads để hiển thị quảng cáo trên trang web của mình. Các dịch vụ này có thể thu thập thông tin về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi và các trang web khác để hiển thị quảng cáo có liên quan đến bạn.

 1. Lưu giữ dữ liệu

Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn miễn là cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn và theo yêu cầu của pháp luật.

 1. Dịch vụ của bên thứ ba

Chúng tôi sử dụng Xác thực Firebase và API Facebook cho Firebase để xác thực người dùng và lưu trữ dữ liệu người dùng. Các dịch vụ này tuân theo chính sách bảo mật và điều khoản dịch vụ của riêng họ.

 1. An ninh

Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, tiết lộ hoặc lạm dụng trái phép. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có hệ thống bảo mật nào là hoàn toàn an toàn.

    8. Xóa dữ liệu

Chúng tôi không lưu trữ thông tin cá nhân của bạn và/hoặc chia sẻ với bất kỳ bên nào. Điều này bao gồm tên của bạn trên hồ sơ xã hội, địa chỉ email, ảnh hồ sơ của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ xóa dữ liệu của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected]. chúng tôi ở đây để giúp đỡ.

    9. Minh bạch

Chúng tôi cam kết minh bạch về dữ liệu chúng tôi thu thập, cách dữ liệu được sử dụng và dữ liệu được chia sẻ với ai. Vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Bằng cách sử dụng ứng dụng của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu chính sách xóa dữ liệu của chúng tôi và đồng ý với việc chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

    10. <Thay đổi chính sách này

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc thông báo trên trang web của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].